Block Expandera

Färg Expandera

Raritet Expandera

Typ Expandera

Subtyp Expandera

Faktion Expandera

Converted Mana Cost Expandera

Namn Serie Färg Typ Raritet Pris Inbyte I butik
Nissa, Sage Animist From the Vault: Transform V17-015 Planeswalker, Legendary Mythic Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Nissa, Vastwood Seer From the Vault: Transform V17-015 Creature, Legendary Mythic Slut, 80 kr 50 kr 0 / 1 st Beställ
Liliana, Defiant Necromancer From the Vault: Transform V17-014 Planeswalker, Legendary Mythic Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Liliana, Heretical Healer From the Vault: Transform V17-014 Creature, Legendary Mythic Slut, 120 kr 80 kr 0 / 1 st Beställ
Chandra, Roaring Flame From the Vault: Transform V17-006 Planeswalker, Legendary Mythic Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Chandra, Fire of Kaladesh From the Vault: Transform V17-006 Creature, Legendary Mythic Slut, 60 kr 30 kr 0 / 1 st Beställ
Wayward Swordtooth ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-150 Creature Rare, Foil Slut, 100 kr 60 kr 0 / 1 st Beställ
Vona's Hunger ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-090 Instant Rare, Foil Slut, 50 kr 25 kr 0 / 1 st Beställ
Tomb Robber ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-087 Creature Rare, Foil Slut, 30 kr 15 kr 0 / 1 st Beställ
Slaughter the Strong ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-022 Sorcery Rare, Foil Slut, 70 kr 40 kr 0 / 1 st Beställ
Wayward Swordtooth ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-150 Creature Rare, Foil 120 kr Fullt, 80 kr 1 / 1 st Beställ
Vona's Hunger ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-090 Instant Rare, Foil Slut, 50 kr 25 kr 0 / 1 st Beställ
Tomb Robber ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-087 Creature Rare, Foil Slut, 40 kr 20 kr 0 / 1 st Beställ
Slaughter the Strong ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-022 Sorcery Rare, Foil Slut, 70 kr 40 kr 0 / 1 st Beställ
Release to the Wind ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-046 Instant Rare, Foil Slut, 40 kr 20 kr 0 / 1 st Beställ
Radiant Destiny ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-018 Enchantment Rare, Foil Slut, 30 kr 15 kr 0 / 1 st Beställ
Protean Raider ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-167 , Creature Rare, Foil 40 kr Fullt, 20 kr 3 / 1 st Beställ
Profane Procession ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-166 , Enchantment, Legendary Rare, Foil Slut, 90 kr 50 kr 0 / 1 st Beställ
Journey to Eternity ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-160 , Enchantment, Legendary Rare, Foil 120 kr Fullt, 80 kr 1 / 1 st Beställ
Jadelight Ranger ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-136 Creature Rare, Foil Slut, 200 kr 140 kr 0 / 1 st Beställ
Induced Amnesia ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-040 Enchantment Rare, Foil Slut, 40 kr 20 kr 0 / 1 st Beställ
Hadana's Climb ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-158 , Enchantment, Legendary Rare, Foil 80 kr Fullt, 50 kr 1 / 1 st Beställ
Release to the Wind ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-046 Instant Rare, Foil Slut, 50 kr 30 kr 0 / 1 st Beställ
Radiant Destiny ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-018 Enchantment Rare, Foil Slut, 50 kr 25 kr 0 / 1 st Beställ
Protean Raider ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-167 , Creature Rare, Foil Slut, 40 kr 20 kr 0 / 1 st Beställ
Profane Procession ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-166 , Enchantment, Legendary Rare, Foil Slut, 90 kr 50 kr 0 / 1 st Beställ
Journey to Eternity ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-160 , Enchantment, Legendary Rare, Foil Slut, 120 kr 80 kr 0 / 1 st Beställ
Jadelight Ranger ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-136 Creature Rare, Foil Slut, 200 kr 140 kr 0 / 1 st Beställ
Induced Amnesia ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-040 Enchantment Rare, Foil Slut, 40 kr 20 kr 0 / 1 st Beställ
Hadana's Climb ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-158 , Enchantment, Legendary Rare, Foil 100 kr Fullt, 60 kr 1 / 1 st Beställ
Captain's Hook ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-177 Artifact Rare, Foil Slut, 20 kr 10 kr 0 / 1 st Beställ
Blood Sun ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-092 Enchantment Rare, Foil 300 kr Fullt, 210 kr 1 / 1 st Beställ
Admiral's Order ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-031 Instant Rare, Foil Slut, 50 kr 25 kr 0 / 1 st Beställ
Captain's Hook ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-177 Artifact Rare, Foil Slut, 20 kr 10 kr 0 / 1 st Beställ
Blood Sun ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-092 Enchantment Rare, Foil 300 kr Fullt, 210 kr 1 / 1 st Beställ
Admiral's Order ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-031 Instant Rare, Foil Slut, 50 kr 25 kr 0 / 1 st Beställ
Kumena, Tyrant of Orazca ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-162 , Creature, Legendary Mythic, Foil Slut, 250 kr 175 kr 0 / 1 st Beställ
Kumena, Tyrant of Orazca ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-162 , Creature, Legendary Mythic, Foil Slut, 300 kr 210 kr 0 / 1 st Beställ
Angrath's Ambusher Rivals of Ixalan RIX-202 Creature Uncommon Slut, 5 kr 3 kr 0 / 4 st Beställ
Strider Harness Rivals of Ixalan RIX-183 Artifact Common 5 kr Fullt, 3 kr 6 / 4 st Beställ
Orazca Relic Rivals of Ixalan RIX-181 Artifact Common 5 kr Fullt, 3 kr 6 / 4 st Beställ
Captain's Hook Rivals of Ixalan RIX-177 Artifact Rare 10 kr 5 kr 2 / 4 st Beställ
Storm Fleet Sprinter Rivals of Ixalan RIX-172 , Creature Uncommon 5 kr 3 kr 2 / 4 st Beställ
Resplendent Griffin Rivals of Ixalan RIX-170 , Creature Uncommon 5 kr Fullt, 3 kr 6 / 4 st Beställ
Protean Raider Rivals of Ixalan RIX-167 , Creature Rare 20 kr Fullt, 10 kr 4 / 4 st Beställ
Tomb of the Dusk Rose (Flip side of the multi-part card Profane Procession) Rivals of Ixalan RIX-166 Land, Legendary Rare Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Profane Procession Rivals of Ixalan RIX-166 , Enchantment, Legendary Rare 30 kr Fullt, 15 kr 6 / 4 st Beställ
Kumena, Tyrant of Orazca Rivals of Ixalan RIX-162 , Creature, Legendary Mythic 200 kr 140 kr 2 / 4 st Beställ
Jungle Creeper Rivals of Ixalan RIX-161 , Creature Uncommon 5 kr Fullt, 3 kr 4 / 4 st Beställ
Atzal, Cave of Eternity (Flip side of the multi-part card Journey to Eternity) Rivals of Ixalan RIX-160 Land, Legendary Rare Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Journey to Eternity Rivals of Ixalan RIX-160 , Enchantment, Legendary Rare Slut, 40 kr 20 kr 0 / 4 st Beställ
Winged Temple of Orazca (Flip side of the multi-part card Hadana's Climb) Rivals of Ixalan RIX-158 Land, Legendary Rare Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Hadana's Climb Rivals of Ixalan RIX-158 , Enchantment, Legendary Rare Slut, 40 kr 20 kr 0 / 4 st Beställ
Atzocan Seer Rivals of Ixalan RIX-153 , Creature Uncommon 5 kr 3 kr 3 / 4 st Beställ
Wayward Swordtooth Rivals of Ixalan RIX-150 Creature Rare Slut, 40 kr 20 kr 0 / 4 st Beställ
Thrashing Brontodon Rivals of Ixalan RIX-148 Creature Uncommon 10 kr 5 kr 1 / 4 st Beställ
Swift Warden Rivals of Ixalan RIX-146 Creature Uncommon 10 kr 5 kr 3 / 4 st Beställ
Orazca Frillback Rivals of Ixalan RIX-140 Creature Common 5 kr Fullt, 3 kr 6 / 4 st Beställ
Jungleborn Pioneer Rivals of Ixalan RIX-137 Creature Common 5 kr Fullt, 3 kr 6 / 4 st Beställ
Jadelight Ranger Rivals of Ixalan RIX-136 Creature Rare Slut, 140 kr 80 kr 0 / 4 st Beställ
Swaggering Corsair Rivals of Ixalan RIX-119 Creature Common 5 kr Fullt, 3 kr 6 / 4 st Beställ
Shake the Foundations Rivals of Ixalan RIX-113 Instant Uncommon 5 kr Fullt, 3 kr 4 / 4 st Beställ
Frilled Deathspitter Rivals of Ixalan RIX-104 Creature Common 5 kr Fullt, 3 kr 4 / 4 st Beställ
Bombard Rivals of Ixalan RIX-093 Instant Common 5 kr Fullt, 3 kr 6 / 4 st Beställ
Blood Sun Rivals of Ixalan RIX-092 Enchantment Rare 100 kr Fullt, 70 kr 4 / 4 st Beställ
Voracious Vampire Rivals of Ixalan RIX-091 Creature Common 5 kr Fullt, 3 kr 6 / 4 st Beställ
Vona's Hunger Rivals of Ixalan RIX-090 Instant Rare 30 kr 15 kr 1 / 4 st Beställ
Tomb Robber Rivals of Ixalan RIX-087 Creature Rare 20 kr 10 kr 2 / 4 st Beställ
Sadistic Skymarcher Rivals of Ixalan RIX-085 Creature Uncommon 5 kr Fullt, 3 kr 4 / 4 st Beställ
Recover Rivals of Ixalan RIX-084 Sorcery Common 5 kr Fullt, 3 kr 6 / 4 st Beställ
Reaver Ambush Rivals of Ixalan RIX-083 Instant Uncommon 5 kr 3 kr 2 / 4 st Beställ
Gruesome Fate Rivals of Ixalan RIX-075 Sorcery Common 5 kr Fullt, 3 kr 6 / 4 st Beställ
Golden Demise Rivals of Ixalan RIX-073 Sorcery Uncommon 5 kr 3 kr 2 / 4 st Beställ
Forerunner of the Coalition Rivals of Ixalan RIX-072 Creature Uncommon Slut, 5 kr 3 kr 0 / 4 st Beställ
Fathom Fleet Boarder Rivals of Ixalan RIX-071 Creature Common 5 kr 3 kr 3 / 4 st Beställ
Dark Inquiry Rivals of Ixalan RIX-065 Sorcery Common 5 kr Fullt, 3 kr 6 / 4 st Beställ
Arterial Flow Rivals of Ixalan RIX-062 Sorcery Uncommon 5 kr Fullt, 3 kr 4 / 4 st Beställ
Waterknot Rivals of Ixalan RIX-061 Enchantment Common 5 kr Fullt, 3 kr 6 / 4 st Beställ
Slippery Scoundrel Rivals of Ixalan RIX-055 Creature Uncommon 5 kr Fullt, 3 kr 5 / 4 st Beställ
Secrets of the Golden City Rivals of Ixalan RIX-052 Sorcery Common 5 kr Fullt, 3 kr 6 / 4 st Beställ
Sailor of Means Rivals of Ixalan RIX-049 Creature Common 5 kr Fullt, 3 kr 4 / 4 st Beställ
River Darter Rivals of Ixalan RIX-047 Creature Common 5 kr Fullt, 3 kr 6 / 4 st Beställ
Release to the Wind Rivals of Ixalan RIX-046 Instant Rare 20 kr 10 kr 2 / 4 st Beställ
Induced Amnesia Rivals of Ixalan RIX-040 Enchantment Rare 20 kr 10 kr 2 / 4 st Beställ
Hornswoggle Rivals of Ixalan RIX-039 Instant Uncommon 5 kr Fullt, 3 kr 5 / 4 st Beställ
Crashing Tide Rivals of Ixalan RIX-034 Sorcery Common 5 kr Fullt, 3 kr 6 / 4 st Beställ
Admiral's Order Rivals of Ixalan RIX-031 Instant Rare 20 kr Fullt, 10 kr 6 / 4 st Beställ
Squire's Devotion Rivals of Ixalan RIX-025 Enchantment Common 5 kr Fullt, 3 kr 6 / 4 st Beställ
Slaughter the Strong Rivals of Ixalan RIX-022 Sorcery Rare 30 kr 15 kr 2 / 4 st Beställ
Radiant Destiny Rivals of Ixalan RIX-018 Enchantment Rare 20 kr 10 kr 3 / 4 st Beställ
Luminous Bonds Rivals of Ixalan RIX-012 Enchantment Common 5 kr Fullt, 3 kr 6 / 4 st Beställ
Legion Conquistador Rivals of Ixalan RIX-011 Creature Common 5 kr Fullt, 3 kr 6 / 4 st Beställ
Forerunner of the Legion Rivals of Ixalan RIX-009 Creature Uncommon 5 kr 3 kr 1 / 4 st Beställ
Exultant Skymarcher Rivals of Ixalan RIX-007 Creature Common 5 kr Fullt, 3 kr 6 / 4 st Beställ
Everdawn Champion Rivals of Ixalan RIX-006 Creature Uncommon 5 kr Fullt, 3 kr 6 / 4 st Beställ
Voracious Vacuum Unstable UST-164 Creature, Artifact, Host Common Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ

Vi reserverar oss för eventuella diffar eller felskrivningar i priser och lagersaldo.
Om du inte hittar det du söker, klicka här så hjälper vi dig.