Set Expandera

Block Expandera

Färg Expandera

Raritet Expandera

Typ Expandera

Subtyp Expandera

Converted Mana Cost Expandera

Namn Serie Färg Typ Raritet Pris Inbyte I butik
Nissa, Sage Animist From the Vault: Transform V17-015 Planeswalker, Legendary Mythic Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Nissa, Vastwood Seer From the Vault: Transform V17-015 Creature, Legendary Mythic Slut, 80 kr 50 kr 0 / 1 st Beställ
Liliana, Defiant Necromancer From the Vault: Transform V17-014 Planeswalker, Legendary Mythic Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Liliana, Heretical Healer From the Vault: Transform V17-014 Creature, Legendary Mythic 120 kr Fullt, 80 kr 1 / 1 st Beställ
Gideon, Battle-Forged From the Vault: Transform V17-013 Planeswalker, Legendary Mythic Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Kytheon, Hero of Akros From the Vault: Transform V17-013 Creature, Legendary Mythic Slut, 50 kr 30 kr 0 / 1 st Beställ
Jace, Telepath Unbound From the Vault: Transform V17-012 Planeswalker, Legendary Mythic Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Jace, Vryn's Prodigy From the Vault: Transform V17-012 Creature, Legendary Mythic Slut, 200 kr 140 kr 0 / 1 st Beställ
Gisela, the Broken Blade From the Vault: Transform V17-010 Creature, Legendary Mythic Slut, 80 kr 50 kr 0 / 1 st Beställ
Garruk, the Veil-Cursed From the Vault: Transform V17-009 , Planeswalker, Legendary Mythic Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Garruk Relentless From the Vault: Transform V17-009 Planeswalker, Legendary Mythic Slut, 80 kr 50 kr 0 / 1 st Beställ
Withengar Unbound From the Vault: Transform V17-008 Creature, Legendary Mythic Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Elbrus, the Binding Blade From the Vault: Transform V17-008 Legendary, Artifact Mythic 50 kr Fullt, 30 kr 1 / 1 st Beställ
Chandra, Roaring Flame From the Vault: Transform V17-006 Planeswalker, Legendary Mythic Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Chandra, Fire of Kaladesh From the Vault: Transform V17-006 Creature, Legendary Mythic 60 kr Fullt, 30 kr 1 / 1 st Beställ
Brisela, Voice of Nightmares From the Vault: Transform V17-005 Creature, Legendary Mythic Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Bruna, the Fading Light From the Vault: Transform V17-005 Creature, Legendary Mythic 40 kr Fullt, 20 kr 1 / 1 st Beställ
Arlinn, Embraced by the Moon From the Vault: Transform V17-003 , Planeswalker, Legendary Mythic Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Arlinn Kord From the Vault: Transform V17-003 , Planeswalker, Legendary Mythic 60 kr Fullt, 40 kr 1 / 1 st Beställ
Temple of Aclazotz From the Vault: Transform V17-002 Land, Legendary Mythic Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Arguel's Blood Fast From the Vault: Transform V17-002 Enchantment, Legendary Mythic 50 kr Fullt, 30 kr 1 / 1 st Beställ
Avacyn, the Purifier From the Vault: Transform V17-001 Creature, Legendary Mythic Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Archangel Avacyn From the Vault: Transform V17-001 Creature, Legendary Mythic Slut, 60 kr 40 kr 0 / 1 st Beställ
Zetalpa, Primal Dawn ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-030 Creature, Legendary Rare, Foil Slut, 50 kr 25 kr 0 / 1 st Beställ
Tetzimoc, Primal Death ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-086 Creature, Legendary Rare, Foil 50 kr Fullt, 30 kr 1 / 1 st Beställ
Storm the Vault ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-173 , Enchantment, Legendary Rare, Foil 120 kr Fullt, 80 kr 1 / 1 st Beställ
Zetalpa, Primal Dawn ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-030 Creature, Legendary Rare, Foil Slut, 70 kr 40 kr 0 / 1 st Beställ
Tetzimoc, Primal Death ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-086 Creature, Legendary Rare, Foil 70 kr Fullt, 40 kr 1 / 1 st Beställ
Storm the Vault ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-173 , Enchantment, Legendary Rare, Foil Slut, 120 kr 80 kr 0 / 1 st Beställ
Profane Procession ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-166 , Enchantment, Legendary Rare, Foil Slut, 90 kr 50 kr 0 / 1 st Beställ
Path of Mettle ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-165 , Enchantment, Legendary Rare, Foil Slut, 70 kr 40 kr 0 / 1 st Beställ
Nezahal, Primal Tide ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-045 Creature, Legendary Rare, Foil Slut, 80 kr 50 kr 0 / 1 st Beställ
Journey to Eternity ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-160 , Enchantment, Legendary Rare, Foil 120 kr Fullt, 80 kr 1 / 1 st Beställ
Hadana's Climb ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-158 , Enchantment, Legendary Rare, Foil 80 kr Fullt, 50 kr 1 / 1 st Beställ
Profane Procession ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-166 , Enchantment, Legendary Rare, Foil Slut, 90 kr 50 kr 0 / 1 st Beställ
Path of Mettle ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-165 , Enchantment, Legendary Rare, Foil 130 kr Fullt, 80 kr 1 / 1 st Beställ
Nezahal, Primal Tide ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-045 Creature, Legendary Rare, Foil 130 kr Fullt, 80 kr 1 / 1 st Beställ
Journey to Eternity ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-160 , Enchantment, Legendary Rare, Foil Slut, 120 kr 80 kr 0 / 1 st Beställ
Hadana's Climb ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-158 , Enchantment, Legendary Rare, Foil Slut, 100 kr 60 kr 0 / 1 st Beställ
Ghalta, Primal Hunger ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-130 Creature, Legendary Rare, Foil Slut, 80 kr 50 kr 0 / 1 st Beställ
Etali, Primal Storm ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-100 Creature, Legendary Rare, Foil Slut, 100 kr 60 kr 0 / 1 st Beställ
Ghalta, Primal Hunger ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-130 Creature, Legendary Rare, Foil 100 kr Fullt, 60 kr 1 / 1 st Beställ
Etali, Primal Storm ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-100 Creature, Legendary Rare, Foil Slut, 120 kr 80 kr 0 / 1 st Beställ
Zacama, Primal Calamity ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-174 , , Creature, Legendary Mythic, Foil Slut, 280 kr 190 kr 0 / 1 st Beställ
The Immortal Sun ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-180 Legendary, Artifact Mythic, Foil Slut, 240 kr 160 kr 0 / 1 st Beställ
Kumena, Tyrant of Orazca ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-162 , Creature, Legendary Mythic, Foil Slut, 250 kr 175 kr 0 / 1 st Beställ
Huatli, Radiant Champion ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-159 , Planeswalker, Legendary Mythic, Foil Slut, 250 kr 175 kr 0 / 1 st Beställ
Elenda, the Dusk Rose ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-157 , Creature, Legendary Mythic, Foil 150 kr Fullt, 105 kr 1 / 1 st Beställ
Azor, the Lawbringer ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-154 , Creature, Legendary Mythic, Foil Slut, 250 kr 175 kr 0 / 1 st Beställ
Azor's Gateway ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-176 Legendary, Artifact Mythic, Foil Slut, 250 kr 175 kr 0 / 1 st Beställ
Angrath, the Flame-Chained ( Foil ) ( Rivals of Ixalan Prerelease ) Rivals of Ixalan RIX-152 , Planeswalker, Legendary Mythic, Foil Slut, 250 kr 175 kr 0 / 1 st Beställ
Zacama, Primal Calamity ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-174 , , Creature, Legendary Mythic, Foil Slut, 330 kr 230 kr 0 / 1 st Beställ
The Immortal Sun ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-180 Legendary, Artifact Mythic, Foil Slut, 240 kr 160 kr 0 / 1 st Beställ
Kumena, Tyrant of Orazca ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-162 , Creature, Legendary Mythic, Foil Slut, 300 kr 210 kr 0 / 1 st Beställ
Huatli, Radiant Champion ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-159 , Planeswalker, Legendary Mythic, Foil Slut, 250 kr 175 kr 0 / 1 st Beställ
Elenda, the Dusk Rose ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-157 , Creature, Legendary Mythic, Foil 180 kr Fullt, 120 kr 1 / 1 st Beställ
Azor, the Lawbringer ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-154 , Creature, Legendary Mythic, Foil 250 kr Fullt, 175 kr 1 / 1 st Beställ
Azor's Gateway ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-176 Legendary, Artifact Mythic, Foil Slut, 250 kr 175 kr 0 / 1 st Beställ
Angrath, the Flame-Chained ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-152 , Planeswalker, Legendary Mythic, Foil Slut, 250 kr 175 kr 0 / 1 st Beställ
Angrath, Minotaur Pirate (Planeswalker Deck) ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-201 , Planeswalker, Legendary Mythic, Foil Slut, 60 kr 40 kr 0 / 2 st Beställ
Vraska, Scheming Gorgon (Planeswalker Deck) ( Foil ) Rivals of Ixalan RIX-197 Planeswalker, Legendary Mythic, Foil Slut, 60 kr 40 kr 0 / 2 st Beställ
The Immortal Sun Rivals of Ixalan RIX-180 Legendary, Artifact Mythic 80 kr 50 kr 1 / 4 st Beställ
Sanctum of the Sun (Flip side of the multi-part card Azor's Gateway) Rivals of Ixalan RIX-176 Land, Legendary Mythic Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Azor's Gateway Rivals of Ixalan RIX-176 Legendary, Artifact Mythic Slut, 90 kr 60 kr 0 / 4 st Beställ
Zacama, Primal Calamity Rivals of Ixalan RIX-174 , , Creature, Legendary Mythic Slut, 80 kr 50 kr 0 / 4 st Beställ
Vault of Catlacan (Flip side of the multi-part card Storm the Vault) Rivals of Ixalan RIX-173 Land, Legendary Rare Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Storm the Vault Rivals of Ixalan RIX-173 , Enchantment, Legendary Rare 50 kr 30 kr 3 / 4 st Beställ
Tomb of the Dusk Rose (Flip side of the multi-part card Profane Procession) Rivals of Ixalan RIX-166 Land, Legendary Rare Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Profane Procession Rivals of Ixalan RIX-166 , Enchantment, Legendary Rare 30 kr Fullt, 15 kr 6 / 4 st Beställ
Metzali, Tower of Triumph (Flip side of the multi-part card Path of Mettle) Rivals of Ixalan RIX-165 Land, Legendary Rare Slut, 0 kr Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Path of Mettle Rivals of Ixalan RIX-165 , Enchantment, Legendary Rare 40 kr Fullt, 20 kr 4 / 4 st Beställ
Kumena, Tyrant of Orazca Rivals of Ixalan RIX-162 , Creature, Legendary Mythic 200 kr 140 kr 2 / 4 st Beställ
Atzal, Cave of Eternity (Flip side of the multi-part card Journey to Eternity) Rivals of Ixalan RIX-160 Land, Legendary Rare Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Journey to Eternity Rivals of Ixalan RIX-160 , Enchantment, Legendary Rare Slut, 40 kr 20 kr 0 / 4 st Beställ
Huatli, Radiant Champion Rivals of Ixalan RIX-159 , Planeswalker, Legendary Mythic 120 kr 80 kr 1 / 4 st Beställ
Winged Temple of Orazca (Flip side of the multi-part card Hadana's Climb) Rivals of Ixalan RIX-158 Land, Legendary Rare Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Hadana's Climb Rivals of Ixalan RIX-158 , Enchantment, Legendary Rare Slut, 40 kr 20 kr 0 / 4 st Beställ
Elenda, the Dusk Rose Rivals of Ixalan RIX-157 , Creature, Legendary Mythic Slut, 60 kr 40 kr 0 / 4 st Beställ
Azor, the Lawbringer Rivals of Ixalan RIX-154 , Creature, Legendary Mythic Slut, 90 kr 60 kr 0 / 4 st Beställ
Angrath, the Flame-Chained Rivals of Ixalan RIX-152 , Planeswalker, Legendary Mythic 120 kr 80 kr 1 / 4 st Beställ
Ghalta, Primal Hunger Rivals of Ixalan RIX-130 Creature, Legendary Rare 60 kr 40 kr 1 / 4 st Beställ
Etali, Primal Storm Rivals of Ixalan RIX-100 Creature, Legendary Rare Slut, 40 kr 20 kr 0 / 4 st Beställ
Tetzimoc, Primal Death Rivals of Ixalan RIX-086 Creature, Legendary Rare 30 kr 15 kr 2 / 4 st Beställ
Nezahal, Primal Tide Rivals of Ixalan RIX-045 Creature, Legendary Rare Slut, 20 kr 10 kr 0 / 4 st Beställ
Zetalpa, Primal Dawn Rivals of Ixalan RIX-030 Creature, Legendary Rare 20 kr 10 kr 2 / 4 st Beställ
Karametra, God of Harvests ( Foil ) Born of the Gods BNG-148 , Creature, Enchantment, Legendary Mythic, Foil Slut, 280 kr 195 kr 0 / 1 st Beställ
Trostani, Selesnya's Voice ( Foil ) Return to Ravnica RTR-206 , Creature, Legendary Mythic, Foil Slut, 100 kr 70 kr 0 / 1 st Beställ
Krark's Other Thumb Unstable UST-151 Legendary, Artifact Uncommon Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Kindslaver Unstable UST-150 Legendary, Artifact Rare Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Mary O'Kill Unstable UST-138 , Creature, Legendary Rare Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
X Unstable UST-137 , Creature, Legendary Rare Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Urza, Academy Headmaster Unstable UST-136 , , , , Planeswalker, Legendary Mythic Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Phoebe, Head of S.N.E.A.K. Unstable UST-135 , Creature, Legendary Mythic Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Ol' Buzzbark Unstable UST-134 , Creature, Legendary Mythic Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
Grusilda, Monster Masher Unstable UST-132 , Creature, Legendary Rare Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ
The Grand Calcutron Unstable UST-131 , Legendary, Artifact Mythic Slut, - Fullt, 0 kr 0 / 0 st Beställ

Vi reserverar oss för eventuella diffar eller felskrivningar i priser och lagersaldo.
Om du inte hittar det du söker, klicka här så hjälper vi dig.