Raritet Expandera

Namn Serie Färg Typ Raritet Pris Inbyte I butik
CXyz Barian Hope The New Challengers (NECH) NECH-ENS14 Xyz Monster Super Rare Slut, 20 kr Fullt, 10 kr 0 / 0 st Beställ
Number 39: Utopia Beyond The New Challengers (NECH) NECH-ENS13 Xyz Monster Super Rare Slut, 20 kr Fullt, 10 kr 0 / 0 st Beställ
Fire Lake of the Burning Abyss The New Challengers (NECH) NECH-ENS12 Normal Trap Super Rare Slut, 20 kr Fullt, 10 kr 0 / 0 st Beställ
El Shaddoll Fusion The New Challengers (NECH) NECH-ENS11 Quick-Play Spell Card Super Rare Slut, 80 kr Fullt, 40 kr 0 / 0 st Beställ
1st Movement Solo The New Challengers (NECH) NECH-ENS10 Normal Spell Card Super Rare Slut, 20 kr Fullt, 10 kr 0 / 0 st Beställ
Herald of the Arc Light The New Challengers (NECH) NECH-ENS09 Synchro Monster Super Rare Slut, 20 kr Fullt, 10 kr 0 / 0 st Beställ
First of the Dragons The New Challengers (NECH) NECH-ENS08 Fusion Monster Super Rare 20 kr Fullt, 10 kr 1 / 0 st Beställ
Rescue Hamster The New Challengers (NECH) NECH-ENS07 Pendulum Monster Super Rare Slut, 20 kr Fullt, 10 kr 0 / 0 st Beställ
Machina Megaform The New Challengers (NECH) NECH-ENS06 Effect Monster Super Rare 10 kr Fullt, 5 kr 4 / 0 st Beställ
Taotie, Shadow of the Yang Zing The New Challengers (NECH) NECH-ENS05 Effect Monster Super Rare 10 kr Fullt, 5 kr 1 / 0 st Beställ
Qliphort Helix The New Challengers (NECH) NECH-ENS04 Pendulum Monster Super Rare 40 kr Fullt, 20 kr 4 / 0 st Beställ
Qliphort Carrier The New Challengers (NECH) NECH-ENS03 Pendulum Monster Super Rare 30 kr Fullt, 15 kr 2 / 0 st Beställ
Edge Imp Sabres The New Challengers (NECH) NECH-ENS02 Effect Monster Super Rare Slut, 20 kr Fullt, 10 kr 0 / 0 st Beställ
Lancephorhynchus The New Challengers (NECH) NECH-ENS01 Pendulum Monster Super Rare Slut, 20 kr Fullt, 10 kr 0 / 0 st Beställ
Number 99: Utopic Dragon The New Challengers (NECH) NECH-EN099 Xyz Monster Secret Rare Slut, 100 kr 50 kr 0 / 1 st Beställ
Guiding Light The New Challengers (NECH) NECH-EN098 Effect Monster Common 5 kr Fullt, 3 kr 4 / 3 st Beställ
Shogi Lance The New Challengers (NECH) NECH-EN097 Effect Monster Common 5 kr Fullt, 3 kr 4 / 3 st Beställ
CXyz Barian Hope The New Challengers (NECH) NECH-EN096 Xyz Monster Super Rare Slut, 20 kr 10 kr 0 / 1 st Beställ
Number 39: Utopia Beyond The New Challengers (NECH) NECH-EN095 Xyz Monster Super Rare Slut, 20 kr 10 kr 0 / 1 st Beställ
Xyz Change Tactics The New Challengers (NECH) NECH-EN094 Continuous Spell Card Rare 10 kr 5 kr 1 / 2 st Beställ
Dododo Driver The New Challengers (NECH) NECH-EN093 Effect Monster Common 5 kr Fullt, 3 kr 3 / 3 st Beställ
Gogogo Goram The New Challengers (NECH) NECH-EN092 Effect Monster Common 5 kr 3 kr 1 / 3 st Beställ
SZW - Fenrir Sword The New Challengers (NECH) NECH-EN091 Effect Monster Common 5 kr Fullt, 3 kr 5 / 3 st Beställ
Ruffian Railcar The New Challengers (NECH) NECH-EN090 Effect Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 3 st Beställ
U.A. Powered Jersey The New Challengers (NECH) NECH-EN089 Equip Spell Card Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 3 st Beställ
U.A. Goalkeeper The New Challengers (NECH) NECH-EN088 Effect Monster Rare Slut, 10 kr 5 kr 0 / 2 st Beställ
U.A. Midfielder The New Challengers (NECH) NECH-EN087 Effect Monster Rare Slut, 10 kr 5 kr 0 / 2 st Beställ
Fire Lake of the Burning Abyss The New Challengers (NECH) NECH-EN086 Trap Card Super Rare Slut, 40 kr 20 kr 0 / 1 st Beställ
Virgil, Rock Star of the Burning Abyss The New Challengers (NECH) NECH-EN085 Synchro Monster Secret Rare 350 kr Fullt, 175 kr 1 / 1 st Beställ
Calcab, Malebranche of the Burning Abyss The New Challengers (NECH) NECH-EN084 Effect Monster Rare Slut, 20 kr 10 kr 0 / 2 st Beställ
Alich, Malebranche of the Burning Abyss The New Challengers (NECH) NECH-EN083 Effect Monster Rare Slut, 20 kr 10 kr 0 / 2 st Beställ
Rubic, Malebranche of the Burning Abyss The New Challengers (NECH) NECH-EN082 Tuner Monster Ultra Rare Slut, 120 kr 60 kr 0 / 1 st Beställ
Fusion Substitute (Polymerization) The New Challengers (NECH) NECH-EN081 Normal Spell Card Common Slut, 10 kr 5 kr 0 / 3 st Beställ
Different Dimension Encounter The New Challengers (NECH) NECH-EN080 Normal Trap Card Common 5 kr 3 kr 1 / 3 st Beställ
Solemn Scolding The New Challengers (NECH) NECH-EN079 Counter Trap Card Secret Rare Slut, 80 kr 40 kr 0 / 1 st Beställ
Fusion Reserve The New Challengers (NECH) NECH-EN078 Normal Trap Card Ultra Rare Slut, 40 kr 20 kr 0 / 1 st Beställ
Oasis of Dragon Souls The New Challengers (NECH) NECH-EN077 Continuous Trap Card Rare Slut, 10 kr 5 kr 0 / 2 st Beställ
Naturia Sacred Tree The New Challengers (NECH) NECH-EN076 Continuous Trap Card Rare Slut, 10 kr 5 kr 0 / 2 st Beställ
Yang Zing Brutality The New Challengers (NECH) NECH-EN075 Normal Trap Card Common 5 kr 3 kr 1 / 3 st Beställ
Qlipper Launch The New Challengers (NECH) NECH-EN074 Normal Trap Card Common 5 kr Fullt, 3 kr 5 / 3 st Beställ
Qlimate Change The New Challengers (NECH) NECH-EN073 Normal Trap Card Common 5 kr Fullt, 3 kr 5 / 3 st Beställ
The Phantom Knights of Shadow Veil The New Challengers (NECH) NECH-EN072 Normal Trap Card Common 5 kr Fullt, 3 kr 6 / 3 st Beställ
Punch-in-the-Box The New Challengers (NECH) NECH-EN071 Normal Trap Card Common 5 kr 3 kr 2 / 3 st Beställ
Performapal Revival The New Challengers (NECH) NECH-EN070 Normal Trap Card Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 3 st Beställ
Command Performance The New Challengers (NECH) NECH-EN069 Normal Trap Card Common 5 kr Fullt, 3 kr 3 / 3 st Beställ
Cursed Bamboo Sword The New Challengers (NECH) NECH-EN068 Equip Spell Card Common 5 kr 3 kr 2 / 3 st Beställ
Strike of the Monarchs The New Challengers (NECH) NECH-EN067 Quick-Play Spell Card Common 5 kr 3 kr 1 / 3 st Beställ
Oracle of the Herald The New Challengers (NECH) NECH-EN066 Ritual Spell Card Common 5 kr Fullt, 3 kr 5 / 3 st Beställ
Celestia The New Challengers (NECH) NECH-EN065 Field Spell Card Common 5 kr Fullt, 3 kr 5 / 3 st Beställ
El Shaddoll Fusion The New Challengers (NECH) NECH-EN064 Quick-Play Spell Card Super Rare 120 kr Fullt, 60 kr 1 / 1 st Beställ
Hexatellarknight The New Challengers (NECH) NECH-EN063 Field Spell Card Common 5 kr Fullt, 3 kr 4 / 3 st Beställ
Laser Qlip The New Challengers (NECH) NECH-EN062 Field Spell Card Common 5 kr Fullt, 3 kr 3 / 3 st Beställ
Saqlifice The New Challengers (NECH) NECH-EN061 Equip Spell Card Ultra Rare 180 kr Fullt, 90 kr 1 / 1 st Beställ
Toy Vendor The New Challengers (NECH) NECH-EN060 Continuous Spell Card Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 3 st Beställ
1st Movement Solo The New Challengers (NECH) NECH-EN059 Normal Spell Card Super Rare Slut, 30 kr 15 kr 0 / 1 st Beställ
Magical Star Illusion The New Challengers (NECH) NECH-EN058 Normal Spell Card Common 5 kr Fullt, 3 kr 3 / 3 st Beställ
Draw Muscle The New Challengers (NECH) NECH-EN057 Quick-Play Spell Card Rare Slut, 10 kr 5 kr 0 / 2 st Beställ
Mimiclay The New Challengers (NECH) NECH-EN056 Normal Spell Card Common 5 kr Fullt, 3 kr 3 / 3 st Beställ
Wonder Balloons The New Challengers (NECH) NECH-EN055 Continuous Spell Card Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 3 st Beställ
Stellarknight Triverr The New Challengers (NECH) NECH-EN054 Xyz Monster Ultra Rare 60 kr Fullt, 30 kr 1 / 1 st Beställ
Dark Rebellion Xyz Dragon The New Challengers (NECH) NECH-EN053 Xyz Monster Ghost Rare Slut, 120 kr 60 kr 0 / 1 st Beställ
Dark Rebellion Xyz Dragon The New Challengers (NECH) NECH-EN053 Xyz Monster Secret Rare Slut, 100 kr 50 kr 0 / 1 st Beställ
Herald of the Arc Light The New Challengers (NECH) NECH-EN052 Synchro Monster Super Rare Slut, 40 kr 20 kr 0 / 1 st Beställ
Yazi, Evil of the Yang Zing The New Challengers (NECH) NECH-EN051 Synchro Monster Secret Rare Slut, 100 kr 50 kr 0 / 1 st Beställ
First of the Dragons The New Challengers (NECH) NECH-EN050 Fusion Monster Super Rare Slut, 30 kr 15 kr 0 / 1 st Beställ
El Shaddoll Shekhinaga The New Challengers (NECH) NECH-EN049 Fusion Monster Secret Rare 150 kr Fullt, 75 kr 1 / 1 st Beställ
El Shaddoll Grysta The New Challengers (NECH) NECH-EN048 Fusion Monster Secret Rare Slut, 150 kr 75 kr 0 / 1 st Beställ
Frightfur Wolf The New Challengers (NECH) NECH-EN047 Fusion Monster Rare Slut, 10 kr 5 kr 0 / 2 st Beställ
Frightfur Bear The New Challengers (NECH) NECH-EN046 Fusion Monster Rare Slut, 10 kr 5 kr 0 / 2 st Beställ
Herald of Ultimateness The New Challengers (NECH) NECH-EN045 Ritual Monster Ultra Rare Slut, 30 kr 15 kr 0 / 1 st Beställ
Scrounging Goblin The New Challengers (NECH) NECH-EN044 Effect Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 3 st Beställ
Ms. Judge The New Challengers (NECH) NECH-EN043 Effect Monster Common 5 kr 3 kr 1 / 3 st Beställ
Deskbot 002 The New Challengers (NECH) NECH-EN042 Effect Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 3 st Beställ
Denko Sekka The New Challengers (NECH) NECH-EN041 Effect Monster Ultra Rare Slut, 200 kr 100 kr 0 / 1 st Beställ
Watch Dog The New Challengers (NECH) NECH-EN040 Effect Monster Common 5 kr Fullt, 3 kr 5 / 3 st Beställ
Rescue Hamster The New Challengers (NECH) NECH-EN039 Pendulum Monster Super Rare Slut, 40 kr 20 kr 0 / 1 st Beställ
Valerifawn, Mystical Beast of the Forest The New Challengers (NECH) NECH-EN038 Effect Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 3 st Beställ
Zaborg the Mega Monarch The New Challengers (NECH) NECH-EN037 Effect Monster Ultra Rare Slut, 40 kr 20 kr 0 / 1 st Beställ
Machina Megaform The New Challengers (NECH) NECH-EN036 Effect Monster Super Rare 20 kr Fullt, 10 kr 1 / 1 st Beställ
Unmasked Dragon The New Challengers (NECH) NECH-EN035 Effect Monster Rare 10 kr Fullt, 5 kr 2 / 2 st Beställ
Night Dragolich The New Challengers (NECH) NECH-EN034 Effect Monster Ultra Rare Slut, 30 kr 15 kr 0 / 1 st Beställ
Lindbloom The New Challengers (NECH) NECH-EN033 Effect Monster Common 5 kr Fullt, 3 kr 3 / 3 st Beställ
Jiaotu, Darkness of the Yang Zing The New Challengers (NECH) NECH-EN032 Tuner Monster Ultra Rare Slut, 80 kr 40 kr 0 / 1 st Beställ
Taotie, Shadow of the Yang Zing The New Challengers (NECH) NECH-EN031 Effect Monster Super Rare 20 kr Fullt, 10 kr 1 / 1 st Beställ
Shaddoll Hound The New Challengers (NECH) NECH-EN030 Effect Monster Common 5 kr Fullt, 3 kr 4 / 3 st Beställ
Satellarknight Betelgeuse The New Challengers (NECH) NECH-EN029 Effect Monster Common 5 kr Fullt, 3 kr 5 / 3 st Beställ
Satellarknight Procyon The New Challengers (NECH) NECH-EN028 Effect Monster Common 5 kr Fullt, 3 kr 6 / 3 st Beställ
Satellarknight Sirius The New Challengers (NECH) NECH-EN027 Effect Monster Rare 10 kr Fullt, 5 kr 2 / 2 st Beställ
Apoqliphort Towers The New Challengers (NECH) NECH-EN026 Effect Monster Rare 10 kr Fullt, 5 kr 2 / 2 st Beställ
Qliphort Shell The New Challengers (NECH) NECH-EN025 Pendulum Monster Rare 20 kr Fullt, 10 kr 2 / 2 st Beställ
Qliphort Disk The New Challengers (NECH) NECH-EN024 Pendulum Monster Secret Rare 300 kr Fullt, 150 kr 1 / 1 st Beställ
Qliphort Helix The New Challengers (NECH) NECH-EN023 Pendulum Monster Super Rare 80 kr Fullt, 40 kr 1 / 1 st Beställ
Qliphort Carrier The New Challengers (NECH) NECH-EN022 Pendulum Monster Super Rare 60 kr Fullt, 30 kr 2 / 1 st Beställ
Qliphort Scout The New Challengers (NECH) NECH-EN021 Pendulum Monster Ultra Rare 250 kr Fullt, 125 kr 1 / 1 st Beställ
Fluffal Rabbit The New Challengers (NECH) NECH-EN020 Effect Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 3 st Beställ
Fluffal Cat The New Challengers (NECH) NECH-EN019 Effect Monster Common Slut, 5 kr 3 kr 0 / 3 st Beställ

Vi reserverar oss för eventuella diffar eller felskrivningar i priser och lagersaldo.
Om du inte hittar det du söker, klicka här så hjälper vi dig.